Akcje uczestników

Klub Młodych Liderów Polonii » Mocniejsza dawka, 2013 » Akcje uczestników

Uczestnicy z Ukrainy, Rosji i Mołdawii we wrześniu 2013 r. przygotowali i zorganizowali mini-projekty w swoich rodzinnych miastach. 


Участники из Украины, России и Молдавии в сентябре 2013 г. подготовили и провели мини-проекты в своих родных городах.

 • "Polska – daleka i bliska", Rosja

  21 września 2013 r. o godz. 16.00 w szkole muzycznej № 1 im. G.W. Swiridowa została przeprowadzona programa pod tytułem "Polska – daleka i bliska", w którą wchodził konkurs i wystawa  plastyczna poświęcona Polsce , wiktoryna pod tytułem „ Co wy znacie o Polsce" i konkurs muzyczny polskich kompozytorów polskiej muzyki narodowej.


  21 сентября 2013 года в 16.00 в Детской школе искусств №1 им. Г.В.Свиридова прошло мероприятие под названием «Польша – далекая и близкая», в программу которого вошли: конкурс-выставка детских рисунков, посвященных тематике Польша, конкурс-викторина “Что вы знаете о Польше?”, и музыкальный конкурс польских композиторов. 

 • Oj zapusty, zapusty…! Mołdawia

  19, 21 oraz 22 września liderzy zorganizowali przedstawienie święta ‘’Tłusty czwartek” w Bielce, Styrcze i Grigorowka, który zebrał dużo gości - ponad 100 osób.


  19, 21 и 22 сентября лидеры проекта организовали празднование "Жирного Четверга" в Бельце, Стырче и Григоровки. Данный проект собрал очень много гостей - более 100 человек

 • Życie i twórczość Juliana Tuwima, Ukraina

  Projekt pt. "Życie i twórczość Juliana Tuwima" został przeprowadzony 13, 18 oraz 25 września 2013 r. w szkole nr. 68, w uczelnie Transportowo-Gospodarczej w Doniecku oraz w technikum Politechnicznym w Doniecku. 


  Проект под названием "Жизненный и творческий путь Юлиана Тувима" прошел 13, 18 и 25 сентября 2013 г. в школе №68, а также в Донецком транспортно-экономическом колледже и в Донецком политехническом техникуме. 

 • Rola Polaków w życiu miasta Kramatorsk, Ukraina

  15.09.2013 r. w Kramatorsku została przeprowadzona prezentacja na temat "Rola Polaków w życiu miasta Kramatorsk". 


  15.09.2013 в Краматорске была проведена презентация на тему "Роль поляков в жизни города Краматорска". 

 • Przyszłość studentów w Polsce, Ukraina

  29 września 2013 r. w Doniecku w szkole nr. 20 została przeprowadzona prezentacja z uczniami 10 klas na temat " Dlaczego warto wybrać szkolnictwo wyższe w Polsce".


  29 сентября 2013 г., в Донецкой Общеобразовательной Школе №20 была проведена беседа с учениками 10-х классов на тему «Почему выбирают высшее образование в Польше». 

 • Polski wiersze na piłce, Ukraina

  Głównym celem projektu – to jest nauczenie się wierszy dziećmi z przedszkola w języku polskim podczas zajęć na piłcę - fitballs. 


  Основная цель проекта - разучивание дошкольниками стихотворений на польском языке  во время занятий на мячах -  фитболах.


Partnerzy i Sponsorzy

ZSS SPLOT Muzeum Historii Polski Patriotyzm Jutra Ministerstwo Edukacji Narodowej Wojewódstwo Małopolskie Pracownia Figaro Nowy Sącz
International Organization for Migration Stiftung EVZ - Erinnerung Veantwortung Zukunft Institut für angewandte Geschichte Geschichtswerkstatt Europa Borussia Olsztyn Kolegium Europy Wschodniej
European Union Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Decade of Roma Inclusion 2005-2015 Studytours to Poland Ministerstwo Spraw Zagranicznych Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Charkowie Polska Pomoc