Aleje Stefana Batorego

Nowosądecki kwartet » Aleje Stefana Batorego

Podczas wytaczania tarnowsko-leluchowskiej trasy kolejowej, dworzec w Nowym Sączu początkowo zaplanowano  u zbiegu ul. Grodzkiej, Jagiellońskiej i Kunegundy. Ostatecznie, dzięki interwencji myślących perspektywicznie radnych, dworzec został zbudowany dalej od centrum. Wymagało to budowy drogi łączącej dworzec z ulicą Grodzką. Szeroką na 8 metrów aleję, obsadzoną blisko 400 drzewami, o długości 729 metrów, oddano do użytku 6 lipca 1876 r. Pierwsza jezdnia leżała po stronie kościoła i szkoły. Drugą, równoległą, położono dopiero po drugiej wojnie światowej, co wyjaśnia tak różny wiek i odmienną architekturę budynków po obu stronach alei (m. in. najdłuższy blok w Nowym Sączu, zbudowany w latach 60. XX wieku, znany jako „Pekin”).

Nową ulicę nazywano początkowo Zufahrtsstraße zum Bahnhof (dosłownie: ulica dojazdowa do dworca), ale już w roku 1916 używano nazwy ulica Batorego, lub aleja Batorego.

W czasie drugiej wojny światowej okupanci zmienili tę nazwę na Deutsche Allee (Aleja Niemiecka). Po wojnie początkowo powróciła nazwa ulica Batorego, ale zgodnie z „Uchwałą Rady Miasta z 16 III 2010 w sprawie zmiany nazw ulic na terenie miasta Nowego Sącza oraz ustalenia nazw ulic i placów na terenie miasta Nowego Sącza”, ostatecznie przyjęto brzmienie „Aleje Stefana Batorego”. Nazwa ta jednoznacznie odwołuje się do Stefana Batorego, króla Polski od 1576, po zawarciu małżeństwa w tymże roku z Anną Jagiellonką, córką Zygmunta I Starego. Zmarł on 12 grudnia 1586 w Grodnie.

Wiele budynków zostało w minionych dziesięcioleciach odnowionych (m. in. Kościół Kolejowy, Bank Spółdzielczy i Centrum Medyczne Batorego), co czyni z tej ulicy i jej okolic jedno z najbardziej charakterystycznych miejsc w całym mieście. Inne znaczące budynki to Hotel Beskid i Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Władysława Jagiełły. Od roku 2010 ścianę kamienicy przy Al. St. Batorego 44 zdobi olbrzymi mural przylegający  do parkingu  domu handlowego „Lach”.


Partnerzy i Sponsorzy

ZSS SPLOT Muzeum Historii Polski Patriotyzm Jutra Ministerstwo Edukacji Narodowej Wojewódstwo Małopolskie Pracownia Figaro Nowy Sącz
International Organization for Migration Stiftung EVZ - Erinnerung Veantwortung Zukunft Institut für angewandte Geschichte Geschichtswerkstatt Europa Borussia Olsztyn Kolegium Europy Wschodniej
European Union Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Decade of Roma Inclusion 2005-2015 Studytours to Poland Ministerstwo Spraw Zagranicznych Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Charkowie Polska Pomoc