Klub Młodych Liderów Polonii

W 2012 r. Fundacja "TOP" zaprosiła grupę młodych ludzi (z Rosji, Ukrainy, Białorusi) do Polski na 9 dni. Podczas tej wizyty uczestnicy zwiedzali ważne miejsca i miasta (Kraków, Krynica i Tatry). Wizyta ta wzbogaciła uczestników o nową wiedzę i umiejętności liderskie, które będą mogli wykorzystać w lokalnych działaniach. Ważnym elementem było pokazanie im, iż mimo, że pochodzą z innych krajów, mają te same korzenie i posiadają częściowo tę samą kulturę i tradycje. W ten sposób powstał „KLUB MŁODYCH LIDERÓW POLONII”, w którym uczestnicy współpracują i wymieniają doświadczenia i tworzą wspólne akcje.

W 2013 r. Fundacja TOP kontynuje ten projekt pod nazwą „Klub Młodych Liderów Polonii - mocniejsza dawka”.

 КЛУБ МОЛОДЫХ ЛИДЕРОВ ПОЛОНИИ

 

В  2012 г. Фундация «ТОП» пригласила группу молодых людей (из России, Украины, Беларуси) в Польшу на 9 дней. Во время этого визита участники посетили важные места и города страны, такие как Краков, Крыница и Татры. Этот визит обогатил участников новыми знаниями и помог приобрести лидерские навыки, которые они смогут использовать в проведении местных мероприятий. Ключевой элемент проекта состоял в том, чтобы показать участникам, что, хотя они и являются выходцами из разных стран, они имеют те же корни, подобную культуру и традиции. Таким образом, возник «КЛУБ МОЛОДЫХ ЛИДЕРОВ ПОЛОНИИ», в котором участники сотрудничают и обмениваются опытом, организовывают и проводят совместные акции.

В 2013 г. Фундация "ТОП" продолжает этот проект, присоединив к себе Молдавию. Проект называется "Клуб молодых лидеров полонии - усиленный вариант"

 


Projekty współfinansowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej

 • Mocniejsza dawka, 2013

  Pragniemy, jak w ubiegłym roku, w ramach programu „Klub Młodych Liderów Polonii”, zaprosić do Polski młodych ludzi (z Mołdawii, Rosji i Ukrainy) na 9 dni. Aby zwiększyć wpływ na lokalne społeczeństwa w tych krajach, zorganizujemy wizytę dla 18 osób (po 5 uczestników z każdego kraju, razem z trzema opiekunami).

  _________________________________________________________________

  Как и в прошлом году в рамах программы "Клуб молодых лидеров полонии" Фундация "ТОП"  приглашает группу молодых людей (из России, Украины и Молдавии) в Польшу на 9 дней.  Организованная программа для 18 молодых людей (по 5 человек из каждой страны совместно с опекунами) поможет увеличить влияние на местное население.

 • Klub Młodych Liderów Polonii, 2012

  W sierpniu 2012 r. Fundacja "TOP" zaprasza grupę 15 młodych ludzi (po 5 z Rosji, Ukrainy i Białorusi), razem z trzema opiekunami do Polski na 9 dni. Podczas tej wizyty będą zwiedzać ważne miejsca i miasta (Kraków, Krynica i Tatry).

  _________________________________________________________________

  В августе 2012 г. Фундация «ТОП» приглашает группу из 15 молодых людей (по пять человек из России, Украины и Беларуси) вместе с тремя опекунами в Польшу на 9 дней. Во время этого визита участники посетят важные места и города страны, такие как Краков, Крыница и Татры.


Partnerzy i Sponsorzy

ZSS SPLOT Muzeum Historii Polski Patriotyzm Jutra Ministerstwo Edukacji Narodowej Wojewódstwo Małopolskie Pracownia Figaro Nowy Sącz
International Organization for Migration Stiftung EVZ - Erinnerung Veantwortung Zukunft Institut für angewandte Geschichte Geschichtswerkstatt Europa Borussia Olsztyn Kolegium Europy Wschodniej
European Union Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Decade of Roma Inclusion 2005-2015 Studytours to Poland Ministerstwo Spraw Zagranicznych Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Charkowie Polska Pomoc