Mocniejsza dawka, 2013

Klub Młodych Liderów Polonii » Mocniejsza dawka, 2013

logos   Pragniemy, jak w ubiegłym roku, w ramach programu „Klub Młodych Liderów Polonii”, zaprosić do Polski młodych ludzi (z Mołdawii, Rosji i Ukrainy) na 9 dni. Aby zwiększyć wpływ na lokalne społeczeństwa w tych krajach, zorganizujemy wizytę dla 18 osób (po 5 uczestników z każdego kraju, razem z trzema opiekunami). Uczestnicy będą zwiedzać ważne miejsca i miasta (n. p. Kraków, Krynica, Śląsk, Tatry – wybór miejsc będzie inspirowany pochodzeniem przodków). Wizyta ta wzbogaci uczestników o nową wiedzę i umiejętności liderskie, które będą mogli wykorzystać w lokalnych działaniach. Ważnym elementem będzie pokazanie im, iż mimo, że pochodzą z innych krajów, mają te same korzenie i posiadają częściowo tę samą kulturę i tradycje. W ten sposób budujemy „KLUB MŁODYCH LIDERÓW POLONII”, w którym uczestnicy będą współpracować, wymieniać doświadczenia i tworzyć wspólne akcje. Aby pomóc im w ich pierwszym działaniu, wspomożemy ich finansowo (1500 PLN/kraj). W ten sposób wspieramy i inspirujemy aktywność poszczególnych rodaków za granicą.

__________________________________________________________________

Как и в прошлом году в рамах программы "Клуб молодых лидеров полонии" Фундация "ТОП"  приглашает группу молодых людей (из России, Украины и Молдавии) в Польшу на 9 дней.  Организованная программа для 18 молодых людей (по 5 человек из каждой страны совместно с опекунами) поможет увеличить влияние на местное население. Во время этого визита участники посетят важные места и города страны, такие как Краков, Крыница и Татры. Этот визит обогатит участников новыми знаниями и поможет приобрести лидерские навыки, которые они смогут использовать в проведении местных мероприятий. Ключевой элемент проекта состоит в том, чтобы показать участникам, что, хотя они и являются выходцами из других стран, они имеют те же корни, подобную культуру и традиции. Таким образом мы продолжаем «КЛУБ МОЛОДЫХ ЛИДЕРОВ ПОЛОНИИ», в котором участники будут сотрудничать и обмениваться опытом, организовывать и проводить совместные акции. Чтобы помочь им в проведении первых мероприятий у себя на родине, будет выделена материальная помощь в размере 1500 злотых на страну. Таким образом мы поддерживаем и мотивируем наших соотечественников за границой.

  • Mamy komplet trenerów!

  • Warstaty w Nowym Sączu (03-12.08.2013)

    Śledż tutaj nasze przygody!

  • Akcje uczestników

    Uczestnicy z Ukrainy, Rosji i Mołdawii we wrześniu 2013 r. przygotowali i zorganizowali mini-projekty w swoich rodzinnych miastach. 


    Участники из Украины, России и Молдавии в сентябре 2013 г. подготовили и провели мини-проекты в своих родных городах.


Partnerzy i Sponsorzy

ZSS SPLOT Muzeum Historii Polski Patriotyzm Jutra Ministerstwo Edukacji Narodowej Wojewódstwo Małopolskie Pracownia Figaro Nowy Sącz
International Organization for Migration Stiftung EVZ - Erinnerung Veantwortung Zukunft Institut für angewandte Geschichte Geschichtswerkstatt Europa Borussia Olsztyn Kolegium Europy Wschodniej
European Union Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Decade of Roma Inclusion 2005-2015 Studytours to Poland Ministerstwo Spraw Zagranicznych Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Charkowie Polska Pomoc