Nowosądecki kwartet

 

 

O projekcie

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego wiele ulic w Polsce kilka razy w ciągu ostatniego wieku zmieniło swoje nazwy? Czy w całej Europie było tak samo, a może jest to związane tylko z polskim indywidualizmem? Czy jest zupełnie inny powód tych zmian?

 

Grupa młodzieży z Nowego Sącza zbadała ten wątek. Odkryła, że wiele ulic w Nowym Sączu zmieniło swoje nazwy po ważnych historycznych i politycznych zmianach w kraju. W ten sposób może zostać zilustrowany obszerny rozdział nowoczesnej polskiej historii: od rozbiorów Polski, przez zakończenie pierwszej wojny światowej, II Rzeczpospolitą, ciemne chwile okupacji nazistowskiej, system komunistyczny, aż po III RP.

 

Można stwierdzić, że wraz ze zmianą ustroju politycznego wiele wydarzeń historycznych jest przedstawianych w innym świetle. Zostało to pokazane na przykładzie 13 ulic w Nowym Sączu. Najstarsze nazwy znalazły się na treflach, międzywojenne na pikach, okres Polski Ludowej to karo, a obecne nazwy umieszczone zostały na kartach kier.

 

Nie do wszystkich opisanych okresów można było znaleźć zdjęcia, dlatego niektóre karty pozostały bez ilustracji.

 

Niestety nie udało się też we wszystkich przypadkach stwierdzić, kto był autorem zdjęć historycznych i kart pocztowych. Osoby, które posiadają prawa autorskie do tych zdjęć, proszone są o nawiązanie kontaktu z Fundacją TOP.

 

Bruno Vastmans koordynował projekt. Warsztaty były prowadzone przez Piotra Laskosza,  Andrzeja Pruchnika, Bruno Vastmansa i Dorotę Kulig. Katarzyna Dobosz i Daniel Pasek są autorami współczesnych zdjęć. Redaktorką i korektorką tekstów była Marta Vastmans.

 

Z podziękowaniami dla Leszka Zakrzewskiego, prezesa oddziału  Polskiego Towarzystwa Historycznego w Nowym Sączu, Bartłomieja Urbańskiego, archeologa z Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu i ks. Dariusza S. Chwastka, proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Przemienienia Pańskiego w Nowym Sączu za ich cenną dobrowolną pomoc przy projekcie.

 

Bruno Vastmans

14-17.06.2013

 

 

20 młodych uczestników wzięło udział w ramach projektu „Nowosądecki  kwartet” w warsztatach w dniach 14-17.06.2013 r., na których zostali przygotowani merytorycznie i metodycznie do gromadzenia i opracowania informacji o ważnych wydarzeniach historycznych, bazując na nazwach ulic. Ze względu na dosyć dużą liczbę uczestników warsztaty te były przeprowadzone w grupach. Trenerami byli Piotr Laskosz, Bruno Vastmans oraz Dorota Kulig. Uczestnicy rozpoczęli poszukiwania ulic w Nowym  Sączu, które ilustrują kluczowe wydarzenia  w miejscowej i narodowej historii. Młodzież sama postanowiła, jakie ulice mają dla niej znaczenie. Bardzo pomocny był p. Leszek Zakrzewski, prezes oddziału  Polskiego Towarzystwa Historycznego w Nowym Sączu, który już wcześniej badał historię ulic w Nowym Sączu.

W krótce przedstawimy nasz zestaw karty do gry. Tak jak w tali kart, każda ulica otrzyma cztery karty ilustrujące różne okresy. Sprawi to, że będzie można używać tych kart jak normalnych kart do gry.

 

29.05.2013

W ramach projektu „Patriotyzm jutra” wraz z p. B. Vastmansem i uczestnikami odwiedziłem kościół ewangelicko- augsburski w Nowym Sączu. Na miejscu powitał nas pan archeolog Bartłomiej Urbański, który kierował pracami wykopaliskowymi w okolicy tegoż kościoła. Spotkaliśmy również pastora ks. Dariusza S. Chwastka, który  opowiedział nam o różnicach między katolicyzmem a luteranizmem, o ruchu ekumenicznym, a także o historii religii protestanckiej na ziemiach polskich. Później archeolog pokazał nam wykopaliska. Opowiedział o tym, że znaleziono kilka szkieletów (ustalanie, kim byli  ci ludzie nadal trwa), że w tym miejscu znajdowała się kiedyś siedziba zakonu franciszkanów. Zobaczyliśmy również odkopaną płytę grobowca i znalezione monety z czasów dynastii Wazów. Później weszliśmy do kościoła, większość z nas widziała budynek od środka po raz pierwszy. Co ciekawe został  zaprojektowany w stylu barokowym, co nie jest częstym zjawiskiem, zważywszy na to, że jest to kościół protestancki.

Mimo że wycieczka była krótka, okazała się niezwykle interesująca.

Adam Sowiński


Patriotyzm Jutra

Projekt „Nowosądecki kwartet - Historia ulic miasta w grze w karty” jest dofinansowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu Patriotyzm Jutra.

                                                                                         

 

 


Partnerzy i Sponsorzy

ZSS SPLOT Muzeum Historii Polski Patriotyzm Jutra Ministerstwo Edukacji Narodowej Wojewódstwo Małopolskie Pracownia Figaro Nowy Sącz
International Organization for Migration Stiftung EVZ - Erinnerung Veantwortung Zukunft Institut für angewandte Geschichte Geschichtswerkstatt Europa Borussia Olsztyn Kolegium Europy Wschodniej
European Union Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Decade of Roma Inclusion 2005-2015 Studytours to Poland Ministerstwo Spraw Zagranicznych Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Charkowie Polska Pomoc