O nas

 • Bruno Vastmans
  Bruno Vastmans
 • Yuliya Goncharova
  Yuliya Goncharova
 • Katarzyna Dobosz
  Katarzyna Dobosz
 • Marcin Fornal
  Marcin Fornal
 • Ewa Bryla
  Ewa Bryla
 • Łukasz Zagrobelny
  Łukasz Zagrobelny

 

Bruno Vastmans, prezes Fundacji „TOP”, nauczyciel z długoletnim doświadczeniem jako koordynator w projektach dotyczących mniejszości narodowych: Pierwszy Krok (2003-2006); Czy my się znamy? (2005); Ja Wam Pokażę (2007); Usłysz i Zapamiętaj (2008) oraz międzynarodowych: Dura Lex Sed Lex na Bałkanach  (2004); Study Tours to Poland (2007 - 2011); Dura Lex Sed Lex w Rosji i na Białorusi (2009); Dura Lex Sed Lex działa na Białorusi (2009); We Are One (2009-2011); Zielony Trójkąt (2010); Krzyk Ulicy (2011). Jest również od 2009 r. tutorem w programie „Liderzy” prowadzonym przez Stowarzyszenie Szkoła Liderów w Warszawie.

 

 

Yuliya Goncharova, wiceprezes Fundacji „TOP”, absolwent WSB-NLU w Nowym Sączu, ma doświadczenie w przeprowadzaniu międzynarodowych projektów, a zwłaszcza była koordynatorem takich projektów jak: „I rozproszył ich po całej ziemi…” (2009) i „Domestic Violence – Not With Us!” (2011). Od 2008 roku jest również wolontariuszką w programie „Study Tours to Poland”.

 

 

Katarzyna Dobosz, licencjat edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych PWSZ w Nowym Sączu, absolwentka Instytutu Filologii Rosyjskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Autorka wystawy fotograficznej „Ocalmy od zapomnienia”, która była pokazana w Nowym Sączu (2010), Charkowie (Ukraina -2010), Olomoucu (Czechy-2012) i Budapeszcie (Węgry-2012). Współorganizator warsztatów graffiti „Ja w przestrzeni publicznej”.

 

 

Marcin Fornal,  inż. mechaniki i budowy maszyn oraz kulturoznawstwa. Od 7 lat prowadzi zajęcia z garncarstwa, od 5 lat prowadzi zajęcia z pedagogiki cyrku, klaunady oraz pokazy żonglerki ogniem. Od 2010 członek Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA oddział w Rzeszowie. Uczestnik konferencji naukowej „Od inspiracji do fascynacji pedagogiczne i psychologiczne wymiary sztuki cyrkowej” w Lublinie, kurs: „Letnia Szkoła Liderów - KLANZOBUS działania animacyjne dla dużych grup”. Lider grupy w Programie Wolontariat Studencki. Absolwent VI edycji Programu Liderzy Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności. W 2011 otrzymał tytuł „Osobowości podkarpacia” za długoletnie działania w sferze wolontariatu.Od 2012 członek zarządu Stowarzyszenia Strefa Rozwoju.

 

 

Ewa Bryla, adiunkt naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Filozofii, Etyki i Socjologii Instytutu Ekonomii, Socjologii i Filozofii Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki, prezes i współzałożyciel Stowarzyszenia Dziedzictwo Mniejszości Karpackich w Zagórzu.

 

 

Lukasz Zagrobelny, 27 lat. Ukończył studia z zakresu elektrotechniki. Prezes Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju „Młody Mołodycz”, członek Rady Fundacji „TOP” oraz grupy nieformalnej „Młodzi w Kulturze”. Absolwent Szkoły Liderów PAFW. Współautor i koordynator, m. in. takich projektów jak: Baza Młodych, Laboratorium Lat Minionych, Wirtualna Izba Pamięci. Współpracował przy realizacji licznych projektów w kraju i za granicą m. in. „We Are One”, „Green Triangle”.

 


Partnerzy i Sponsorzy

ZSS SPLOT Muzeum Historii Polski Patriotyzm Jutra Ministerstwo Edukacji Narodowej Wojewódstwo Małopolskie Pracownia Figaro Nowy Sącz
International Organization for Migration Stiftung EVZ - Erinnerung Veantwortung Zukunft Institut für angewandte Geschichte Geschichtswerkstatt Europa Borussia Olsztyn Kolegium Europy Wschodniej
European Union Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Decade of Roma Inclusion 2005-2015 Studytours to Poland Ministerstwo Spraw Zagranicznych Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Charkowie Polska Pomoc