Program "We Feel the Beat"

We Feel the Beat » Program "We Feel the Beat"

 We Feel the Beat, Nowy Sącz, 15-28.09.2013

 

Niedziela, 15.09.2013:

- Przyjazd uczestników,

18.00 - Prezentacja programu (1 godz.) – mgr Bruno Vastmans

19.00 - Kolacja

 

Poniedziałek, 16.09.2013:

8.00 - Śniadania

9.00-11.30 - Warsztaty integracyjne (3 godz.) – mgr Szymon Pogwizd

11.30 - 12.00 -Wspólne ustalenie reguł pracy w grupie (1 godz.) – mgr Szymon Pogwizd

12.00 - Obiad

13.00-16.00 - Spacer po mieście wspólnie z uczestnikami projektu „Chodź, pomaluj mi życie” (http://www.fundacjatop.pl/?chodz-pomaluj-mi-zycie,25

16.00 - 18.30 - Wprowadzenie: Współczesna kultura młodzieżowa (3 godz.) – mgr Katarzyna Dobosz

18.30 - Kolacja

 

Wtorek, 17.09.2013:

8.00 - Śniadania, 12.00 obiad, 18.00 kolacja

9.00 - 12.00 / 14.00 - 18.00 - Pierwszy dzień warsztatów (8 godzin).

Po wykładzie, uczestnicy wezmą udział w różnych warsztatach. Każdy z nich będzie mógł skoncentrować się na takim rodzaju sztuki, jaki go interesuje, pod kierunkiem młodych, profesjonalnych artystów zarówno z Polski, jak i z Białorusi. Na koniec warsztatów uczestnicy przygotują spektakl, który pojawi się w 4 miastach. Każdy z warsztatów będzie obejmował 32 godziny (8 godzin x 4 dni). Artyści/trenerzy mają kwalifikacje pedagogiczne i posiadają ubezpieczenie OC.

Proponujemy 3 różne warsztaty:

•Graffiti i Paintbrush: pod kierunkiem Mariusza “Mors” Brodowskiego (Polska) i Aleksandra Osheka (Białoruś)

•Nowoczesną muzykę (hiphop i freestyle): pod kierunkiem Wacka Wawrzyniaka (Polska) oraz Dimitry Zajko (Białoruś)

•Street-art (żonglerka, błazeństwa, teatr uliczny) i breake-dance: pod kierunkiem Marcina Fornala (Polska) oraz Evgenija Solonivicha (Białoruś).

 

Środa, 18.09.2013:

8.00 - Śniadania, 12.00 obiad, 18.00 kolacja

9.00 - 12.00 / 14.00 - 18.00 - Drugi dzień warsztatów (8 godzin).

 

Czwartek, 19.09.2013:

8.00 - Śniadania, 12.00 obiad, 18.00 kolacja

9.00 - 12.00 / 14.00 - 18.00 - Trzeci dzień warsztatów ( 8 godzin)

- Zajęcia wieczorne : praca nad własnym spektaklem.

 

Piątek, 20.09.2013:

8.00 - Śniadania, 12.00 obiad, 18.00 kolacja

9.00 - 12.00 / 14.00 - 18.00 - Czwarty dzień warsztatów ( 8 godzin)

- Zajęcia wieczorne: uczestnicy dopracują ostateczną wersję spektaklu.

 

Sobota, 21.09.2013:

8.30 - Śniadania, suchy prowiant

9.30 - Wyjazd: Zwiedzanie Kopalni Soli w Wieliczce (godz. 12.15 - 16.00 - trasa górnicza)

18.00 kolacja

Niedziela, 22.09.2013:

9.00 - śniadania, suchy prowiant, 18.00 - kolacja

11.00 - Wyjazd do Krynicy. Uczestnicy projektu zaprezentują rzeszom turystów rezultaty swej pracy na deptaku w Krynicy. (godz. 15.00)

 

Poniedziałek, 23.09.2013

8.00 - Śniadania, 12.00 obiad, 18.00 kolacja

- Wizyta w UM Nowego Sącza,

- Wizyty w lokalnych mediach w celu nagłośnienia projektu i zachęcenia mieszkańców do udziału. (Radio RDN, telewizja kablowa RTK, TV-NS, redakcje gazet: Gazeta Krakowska, Dziennik Polski),

- Wizyta w Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu (zajęcia z dziedziny sztuki).

 

Wtorek, 24.09.2013

9.00 - Śniadania, 12.00 obiad, 18.00 kolacja

Odwiedzimy organizacje, które szczególnie bazują na wolontariacie:

10.00 - Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem „MADA”, (uczestnicy projektu zaprezentują rezultaty swej pracy)

13.00 - Wizyta w Stowarzyszeniu „Sursum Corda”, które prowadzi różne akcje opierając się na wolontariacie,

14.30 - Nowosądeckie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta - schronisko dla bezdomnych;

16.00 - Ścianka wspinaczkowa w hali sportowej

 

Środa, 25.09.2013

8.30 - Śniadania, suchy prowiant, 19.00 kolacja

9.30 - Wyjazd do Żywca:

12.30 - Debata oksfordzka z udziałem uczniów ze wybranych szkół żywieckich i uczestników białoruskich n.t. „Czy nowoczesna sztuka uliczna jest wyrazem wolności czy bezmyślności?”

20.00 - Kino Janosik: Uczestnicy projektu zaprezentują rezultaty swej pracy.

 

Czwartek, 26.09.2013

8.00 - Śniadania, suchy prowiant, 19.00 kolacja (Karczma „Pod Wielką Solą”)

8.30 - wyjazd: Zwiedzanie miasta Kraków :Wawelu, Rynku i Starego Miasta oraz Kazimierza,

14.00 - Przedstawienia na Rynku w Krakowie: uczestnicy projektu zaprezentują rzeszom międzynarodowych turystów rezultaty swej pracy.

17.00 - Przedstawienia w Krakowie (cafe Fińska)

 

Piątek, 27.09.2013

W Nowym Sączu (Polska) zorganizujemy happening. Przez cały dzień uczestnicy naszego projektu będą prezentowali w różnych punktach miasta wyniki swej pracy. Miejscowi artyści, którzy nie brali udziału w projekcie, także będą zaproszeni do tej zabawy. Wstęp na wszystkie prezentacje będzie wolny. W ten sposób sprawimy, że całe miasto stanie się miejscem zrozumienia i tolerancji. Dzięki temu damy też szansę spotkania artystów ze społeczeństwem lokalnym.

- 11.00 - Przedstawienia uliczne na Rynku

- 14.00 - Malowanie graffiti (mural) na powierzchni ok. 50m2

- 19.00 - Koncert muzyczny zakończony sesją z udziałem polskich i białoruskich muzyków

- 20.00 - Taniec z ogniem

 

Sobota, 28.09.2013

8.00 - Śniadania, suchy prowiant

Na zakończenie,

- ewaluacja przedstawień,

- planowanie dalszych działań i współpracy w przyszłości,

- rozdanie świadectw uczestnictwa,

- pożegnanie i wyjazd uczestników.

We Feel the Beat, Новый Сонч, 15-28.09.2013

 

Воскресенье, 15.09.2013:

- Приезд участников.

18.00 – Презентация программы (1 ч.) – Бруно Вастманс

19.00 - Ужин

Понедельник, 16.09.2013:

8.00 - Завтрак

9.00-11.30 - Интеграционные игры (3 ч.) – Шимон Погвизд

11.30 - 12.00 - Совместное установление правил работы в группе (1 ч.) – Шимон Погвизд

12.00 - Обед

13.00-16.00 - Прогулка по городу вместе с участниками проекта «Прийди, раскрась мою жизнь»

(http://www.fundacjatop.pl/?chodz-pomaluj-mi-zycie,25

16.00 - 18.30 - Введение: Современная молодёжная культура (3 ч.) – Катажина Добош

18.30 - Ужин

Вторник, 17.09.2013:

8.00 – Завтрак, 12.00 – Обед, 18.00 – Ужин

9.00 - 12.00 / 14.00 - 18.00 - Первый день воркшопов (8 ч.)

Воркшопы включают в себя занятия по 3 направлениям. Воркшопы будут проведены молодыми опытными тренерами из Польши и из Беларуси. По окончанию воркшопов участники подготовят концерт, который представят в четырех городах Польши. Каждое занятие в сумме составит 24 ч. (3 дня по 8 часов).

Предлогаем три направления воркшопов:

- Graffiti и Paintbrush: под руководством Мариуша Бродовского «Mors» (Польша) и Александра Ошеки (Беларусь)

- Современная музыка (hip-hop, Freestyle): под руководством Вацека Вавжиняка (Польша) и Дмитрия Зайко (Беларусь).

- Street-art (клоунада, уличный театр) и брейк-данс: под руководством Марчина Форналя (Польша) и Евгения Соловича (Беларусь).

Среда, 18.09.2013:

8.00 - Завтрак, 12.00 Обед, 18.00 Ужин

9.00 - 12.00 / 14.00 - 18.00 – Второй день воркшопов (8 ч.).

Четверг, 19.09.2013:

8.00 - Завтрак, 12.00 Обед, 18.00 Ужин

9.00 - 12.00 / 14.00 - 18.00 – Третий день занятий ( 8 ч.)

- Работа над окончательной версией выступления.

Пятница, 20.09.2013:

8.00 - Завтрак, 12.00 Обед, 18.00 Ужин

9.00 - 12.00 / 14.00 - 18.00 – Четвертый день воркшопов (8 ч.)

- Вечер: Участники доработают окончательную версию выступления.

Суббота, 21.09.2013:

8.30 - завтрак, сухой паек

9.30 – Выезд в Величку. Посещение соляной шахты (12:15-16:00 – шахтерская трасса)

18.00 ужин

Воскресенье, 22.09.2013:

9.00 - завтрак, сухой паек, 18.00 - ужин

11.00 – Выезд в Крыницу. Участники проекта представят результаты своей работы туристам и жителям Крыницы (15.00)

Понедельник, 23.09.2013

8.00 - Завтрак, 12.00 Обед, 18.00 Ужин

- Посещение Ратуши города Новый Сонч,

- Посещение местных СМИ с целью представления проекта и приглашения жителей города посетить запланированные выступления (Радио RDN, телевидение RTK, TV-NS, газеты: Gazeta Krakowska, Dziennik Polski),

- Посещение Дворца молодежи в Новом Сонче (занятия в области искусства).

Вторник, 24.09.2013

9.00 - Завтрак, 12.00 Обед, 18.00 Ужин

- Посещение организаций, основная деятельность которых основана на волонтерстве:

10.00 - Фонд Помощи аутистам "MADA" (участники представят свое выступление в школе)

13.00 – Посещение организации „Sursum Corda”, которая проводит различные акции благодаря волонтерству,

14.30 - Новосондецкое Общество Помощи им. св. Брата Альберта – укрытие для бездомных;

16.00 - Тренировочный стенд для скалолазания в спортивном зале в Новом Сонче

Среда, 25.09.2013

8.30 - Завтрак, сухой паек, 19.00 ужин

9.30 - Выезд в Живец:

12.30 - Оксфордские дебаты с участием учеников из местных школ и участников из Беларуси на тему «Современное уличное искусство как выражение свободы или бессмыслица?»

20.00 - Кино Яношик: Участники проекта представят результаты своей работы.

Четверг, 26.09.2013

8.00 - Завтрак, сухой паек, 19.00 ужин в ресторане „Pod Wielką Solą”

8.30 - Выезд в Краков. Посещение Вавеля, центральной площади, Старого города и Казимежа,

14.00 - Выступление на Рынке (центральная площадь в Кракове): участники проекта представят туристам результаты своей работы.

17.00 – выступление в Кракове - кафе Fińska

Пятница, 27.09.2013

Хеппенинг в Новом Сонче.

В течении всего дня участники проекта представят результаты своей работы в разных местах города. Местные артисты, которые не принимали участие в проекте, также будут приглашены на эти выступления. Вход на все выступления свободный. Благодаря этому целый город станет единым местом понимания и толерантности.

-11.00: Уличное выступление на центральной площади г. Новый Сонч

- 14.00: Выполнение настенного граффити на стене размером ок. 50м2

- 19.00: Музыкальный концерт завершит серию выступлений с участием польских и белорусских артистов

- 20.00: Танец с огнем

Суббота, 28.09.2013

8.00 - Завтрак, сухой паек

- Оценивание выступлений

- Планирование дальнейшего сотрудничества,

- Раздача сертификатов об участии 

- Прощание и выезд участников

 


Partnerzy i Sponsorzy

ZSS SPLOT Muzeum Historii Polski Patriotyzm Jutra Ministerstwo Edukacji Narodowej Wojewódstwo Małopolskie Pracownia Figaro Nowy Sącz
International Organization for Migration Stiftung EVZ - Erinnerung Veantwortung Zukunft Institut für angewandte Geschichte Geschichtswerkstatt Europa Borussia Olsztyn Kolegium Europy Wschodniej
European Union Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Decade of Roma Inclusion 2005-2015 Studytours to Poland Ministerstwo Spraw Zagranicznych Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Charkowie Polska Pomoc