Projekty 2013

STUDY TOURS TO POLAND

Mamy przyjemność poinformować, że Komisja Grantowa Programu RITA/STP wybrała Fundację TOP jako jednego z organizatorów wizyt studyjnych w ramach Programu Study Tours to Poland - Wizyty studyjne w Polsce. Program stwarza możliwość studentom z Białorusi, Mołdawii, Ukrainy i Federacji Rosyjskiej poznania polskich rówieśników, środowisk akademickich, organizacji obywatelskich oraz brania udziału w wykładach, seminariach i imprezach kulturalnych. Więcej informacji na temat programu znajduje się na stronach www.studytours.pl .

Fundacja TOP zaprasza 12 wyróżniających się studentów w wieku 18-21 lat z Białorusi, Mołdawii i Ukrainy od 10 do 21 kwietnia 2013 r. do udziału w wizycie studyjnej w Nowym Sączu. Od 5 do 16 listopada zaproszimy drugą grupę do Nowego Sącza!

Istotą naszego programu jest zainspirowanie jego uczestników do aktywnego życia i stania się świadomymi obywatelami. Szczególny nacisk położony jest na poznawanie sektora pozarządowego i jego miejsca w społeczeństwie.

 

FEEL THE BEAT

W ramach projekt "Feel the Beat" 20 młodych artystów (po 10 z Polski i Litwy) spotka się na cztery dni we wrześniu 2013 r. w Nowym Sączu (Polska), gdzie wspólnie z pomocą profesjonalnych artystów przygotują różne formy współczesnej artystycznej ekspresji (np. graffiti i malarstwo, street-art i break-dance, hip-hop i freestyle). Owoce ich pracy zostaną pokazane podczas tournee po Polsce i Litwie w miastach, z których pochodzą uczestnicy (łącznie 6 miast). Współpraca powinna zaowocować zainteresowaniem, promować międzykulturową współpracę na polu przedsięwzięć artystycznych, sprzyjać szerzeniu tolerancji między młodymi ludźmi, przełamywać stereotypy wobec młodych wykonawców sztuki z różnych krajów i umacniać twórczą współprace polskich i litewskich artystów. Projekt zapewne przyniesie wiele nowych przyjaźni pomiędzy grupami uczestników, a także przyczyni się do uzyskania przychylności i życzliwości wobec „obcej” sztuki, pozwoli także docenić znaczenie sztuki w budowaniu aktywnych relacji wśród wszystkich jej odbiorców.

 

KLUB MŁODYCH LIDERÓW POLONII - MOCNIEJSZA DAWKA

Fundacja TOP zaprasza do Polski w ramach programu „Klub Młodych Liderów Polonii” 15 młodych ludzi (z Mołdawii, Rosji i Ukrainy) na 9 dni. Aby zwiększyć wpływ na lokalne społeczeństwa w tych krajach, zorganizujemy wizytę dla 18 osób (po 5 uczestników z każdego kraju, razem z trzema opiekunami). Uczestnicy będą zwiedzać ważne miejsca i miasta (n. p. Kraków, Krynica, Śląsk, Tatry – wybór miejsc będzie inspirowany pochodzeniem przodków). Wizyta ta wzbogaci uczestników o nową wiedzę i umiejętności liderskie, które będą mogli wykorzystać w lokalnych działaniach. Ważnym elementem będzie pokazanie im, iż mimo, że pochodzą z innych krajów, mają te same korzenie i posiadają częściowo tę samą kulturę i tradycje. W ten sposób budujemy „KLUB MŁODYCH LIDERÓW POLONII”, w którym uczestnicy będą współpracować, wymieniać doświadczenia i tworzyć wspólne akcje. Aby pomóc im w ich pierwszym działaniu, wspomożemy ich finansowo (1500 PLN/kraj). W ten sposób wspieramy i inspirujemy aktywność poszczególnych rodaków za granicą.

 

 

Polonijna kolonia dla dzieci

W dniach 14 – 21 sierpnia 2013 r. Fundacja TOP przyjęła dziewięcioro dzieci z opiekunami z obwodu donieckiego (Ukraina) na pobyt edukacyjno-krajoznawczy. W programie kolonii wyznaczyliśmy sobie kilka celów: poznawcze, kulturalne, turystyczne, a także rozrywkowe. Cele te, zostały zrealizowane. W czasie pobytu w Polsce dzieci poczuły polską atmosferę, dzięki aktywnemu udziałowi w polskich tradycyjnych tańcach, pieśniach i zajęciach ze współczesnego polskiego języka. Uczestnicy odbyli również turystyczne  wycieczki do górskich uzdrowisk  województwa małopolskiego (Krynica, Szczawnica)  i zwiedzili miasta w województwie małopolskim (Kraków, Nowy Sącz) oraz Dębno. W czasie wycieczek uczestnicy poznali piękno polskiej przyrody, a szczególnie malowniczych krajobrazów Beskidu Sądeckiego oraz architektury. Turystyczne wyjazdy zostały wzbogacone o rekreacyjne rozrywki. Dzieci aktywnie odpoczywały w ABlandi (park linowy), parku miniatur, na ściance wspinaczkowej, basenie, cyrku; uczestniczyły w warsztatach nowoczesnego tańca (zespół tańca nowoczesnego Rafała Materka-Słabego) oraz zajęciach garncarstwa (grupa artystów Marcina Fornała ). Na zakończenie wyjazdu dzieci wypełniły ankietę. Jako organizatorzy cieszymy się, że nasza praca została tak wysoko oceniona. Uczestnicy zaznaczyli, że program kolonii był bogaty i poznawczy; wszystkie elementy programu odnotowano w ocenie.

 

 

NOWOSĄDECKI KWARTET

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego wiele ulic w Polsce kilka razy w ciągu ostatniego wieku zmieniło swoje nazwy? Czy w całej Europie było tak samo, czy jest to związane tylko z polskim indywidualizmem? Czy istnieje zupełnie inny powód tych zmian?

Grupa młodzieży z Nowego Sącza chce zbadać ten wątek. Wiedzą już, że wiele ulic w Nowym Sączu zmieniło swoje nazwy po ważnych historycznych i politycznych zmianach w kraju. W ten sposób cała polska historia XX wieku może zostać zilustrowana: od II Rzeczypospolitej po zakończenie pierwszej wojny światowej i rozbiory, przez  ciemne chwile okupacji i nazistowskiego systemu komunistycznego, kończąc na III RP .

Informacje, jakie znajdzie młodzież, zostaną następnie zaprezentowane w oryginalny i kreatywny sposób mieszkańcom Nowego Sącza. Zestaw kart do gry, przypominający dawne nazwy 13 ulic  w Nowym Sączu, zostanie stworzony i rozpowszechniony  za darmo w szkołach, Domach Kultury i organizacjach. Ponadto obszerne informacje na temat przeprowadzonych badań będą publikowane na stronie internetowej www.fundacjatop.pl, na portalach społecznościowych jak Facebook i YouTube. Wreszcie odbędzie się ogólna wystawa w Ratuszu i małe, stałe wystawy w budynkach publicznych na wyżej wymienionych ulicach. Wszystkie te działania pomogą zachować w pamięci to, co wydarzyło  się w naszym  kraju i naszym mieście w XX wieku.

 

 

  

 

 

        

 

 


Partnerzy i Sponsorzy

ZSS SPLOT Muzeum Historii Polski Patriotyzm Jutra Ministerstwo Edukacji Narodowej Wojewódstwo Małopolskie Pracownia Figaro Nowy Sącz
International Organization for Migration Stiftung EVZ - Erinnerung Veantwortung Zukunft Institut für angewandte Geschichte Geschichtswerkstatt Europa Borussia Olsztyn Kolegium Europy Wschodniej
European Union Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Decade of Roma Inclusion 2005-2015 Studytours to Poland Ministerstwo Spraw Zagranicznych Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Charkowie Polska Pomoc