Religions In Movement

Religions in Movement  (Religionen im Wandel, Religie w drodze, Передвижение религий) :

 

Immediately after the Second World War the political, economical and religious situation in Europe completely changed. The survivors, refugees, expelled or displaced persons could after the war take with them their emotions, but not their houses; they could keep their religion, but not their churches and synagogues.

The question we would like to see answered is : How did these people, in a completely new environment, behave towards the lack of their own sacral buildings and towards the sacral buildings they found in their new hometowns?

 A group of 40 young students will investigate in Germany, Poland, Belarus and Ukraine about 15 sacral buildings that changed their usage in the immediate post-war period. On the basis of these case-studies  and historical research, we will investigate which guidelines (written or not) existed towards the sacral buildings left beyond by the former users and/or found by the newcomers.


  

Celem międzynarodowego projektu badawczo-edukacyjnego „Religie w drodze” jest odpowiedź na pytanie jak bezpośrednio po II wojnie światowej, ocaleni, uchodźcy, wysiedleni w zupełnie nowym środowisku, zachowywali się wobec braku własnej świątyni oraz wobec obiektów sakralnych, które zastali w nowym miejscu zamieszkania. W trakcie projektu trwającego od wiosny do jesieni 2012 badaliśmy historie, losy i stan zachowania 16 budowli sakralnych z 4 krajów – Białorusi, Niemiec, Polski, Ukrainy. Świątynie reprezentowały następujące religie/wyznania: chrześcijańskie – katolicyzm (grekokatolicyzm, rzymokatolicyzm), luteranizm, prawosławie oraz islam i judaizm. Jednym z punktów projektu są wystawy pokazujące badane obiekty.

 

 


Partnerzy i Sponsorzy

ZSS SPLOT Muzeum Historii Polski Patriotyzm Jutra Ministerstwo Edukacji Narodowej Wojewódstwo Małopolskie Pracownia Figaro Nowy Sącz
International Organization for Migration Stiftung EVZ - Erinnerung Veantwortung Zukunft Institut für angewandte Geschichte Geschichtswerkstatt Europa Borussia Olsztyn Kolegium Europy Wschodniej
European Union Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Decade of Roma Inclusion 2005-2015 Studytours to Poland Ministerstwo Spraw Zagranicznych Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Charkowie Polska Pomoc