Study Tours to Poland

 

Mamy przyjemność poinformować, że Komisja Grantowa wybrała Fundację TOP jako jednego z organizatorów wizyt studyjnych w ramach Programu STP-Wizyty Studyjne w Polsce 2013-2014. Program stwarza możliwość studentom z Białorusi, Mołdawii, Ukrainy i Federacji Rosyjskiej poznania polskich rówieśników, środowisk akademickich, organizacji obywatelskich oraz brania udziału w wykładach, seminariach i imprezach kulturalnych. Więcej informacji na temat programu znajduje się na stronach www.studytours.pl .

Fundacja TOP zaprasza 12 wyróżniających się studentów w wieku 18-21 lat z Białoruśi, Mołdawii i Ukrainy od 10 do 21 kwietnia 2013 r. do udziału w wizycie studyjnej w Nowym Sączu. Od 5 do 16 listopada 2013 r. zaproszimy drugą grupę do Nowego Sącza!

Istotą naszego programu jest zainspirowanie jego uczestników do aktywnego życia i stania się świadomymi obywatelami. Szczególny nacisk położony jest na poznawanie sektora pozarządowego i jego miejsca w społeczeństwie.


Projekt sfinansowany w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „STP – wizyty Studyjne w Polsce 2013-2014, zrealizowanego przez Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu i Fundację Borussia”.

 

  • Program w Nowym Sączu, 05-16.11.2013

  • Program w Nowym Sączu, 10-21.04.2013

    Śledż tutaj nasze przygody!

    Przyjechaliśmy z Mołdawii, Ukrainy i Białorusi, aby wziąć udział w wizycie w Nowym Sączu.


    Следи здесь за нашими приключениями!

    Мы приехали из Молдовы, Украины и Белоруси для того, чтобы принять участие в студенческой программе в Новом Сонче.


Partnerzy i Sponsorzy

ZSS SPLOT Muzeum Historii Polski Patriotyzm Jutra Ministerstwo Edukacji Narodowej Wojewódstwo Małopolskie Pracownia Figaro Nowy Sącz
International Organization for Migration Stiftung EVZ - Erinnerung Veantwortung Zukunft Institut für angewandte Geschichte Geschichtswerkstatt Europa Borussia Olsztyn Kolegium Europy Wschodniej
European Union Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Decade of Roma Inclusion 2005-2015 Studytours to Poland Ministerstwo Spraw Zagranicznych Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Charkowie Polska Pomoc