Top

Celem Fundacji jest działalność oświatowo-kulturalna w zakresie inicjowania i wspierania nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach społeczeństwa obywatelskiego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka, głównie zapobieganiu i przeciwdziałaniu uprzedzeniom, rasizmowi i wszelkim postawom prowadzącym do wykluczenia oraz rozwijaniu poczucia tolerancji i zrozumienia dla różnorodności.

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

 • działalność szkoleniową, tzn. organizowanie kursów, warsztatów, seminariów i konferencji,
 • działalność wydawniczą realizującą cele statutowe Fundacji,
 • inicjowanie i popieranie prac naukowych, badań, raportów i analiz dotyczących oświaty, wychowania oraz ochronie praw i wolności człowieka,
 • popieranie i propagowanie innowacji w zakresie działalności statutowej Fundacji, 
 • wspieranie inicjatyw i działań w zakresie edukacji na rzecz tolerancji, w tym inicjatyw kulturalnych i sportowych,
 • organizowanie rozmaitych form wypoczynku i wymiany dzieci i młodzieży,
 • organizowanie konkursów i przyznawanie nagród,
 • współdziałanie z organizacjami krajowymi i zagranicznymi, których cele są 
 • zbliżone do celów Fundacji lub z organizacjami, które mogą pomóc w ich realizacji, 
 • inicjowanie powstawania i wspieranie organizacji pozarządowych w kraju oraz poza jego granicami,
 • działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami, 
 • promocja i organizowanie wolontariatu.  
   
 

Partnerzy i Sponsorzy

ZSS SPLOT Muzeum Historii Polski Patriotyzm Jutra Ministerstwo Edukacji Narodowej Wojewódstwo Małopolskie Pracownia Figaro Nowy Sącz
International Organization for Migration Stiftung EVZ - Erinnerung Veantwortung Zukunft Institut für angewandte Geschichte Geschichtswerkstatt Europa Borussia Olsztyn Kolegium Europy Wschodniej
European Union Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Decade of Roma Inclusion 2005-2015 Studytours to Poland Ministerstwo Spraw Zagranicznych Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Charkowie Polska Pomoc