Trainers - trenerzy

Streetbreakers » Trainers - trenerzy

 • Mors
  Mors
 • Marcin
  Marcin
 • Wacek
  Wacek
 • Kaśka
  Kaśka
 • Oleg Kuznecoc Kuzya
  Oleg Kuznecoc Kuzya

Mariusz "Mors" Brodowski graduated in art education at the Silesian University in Cieszyn. In his artistic output he has several individual exhibitions, e.g. "Zniwo Umyslu”,  "Zniwo Umyslu 2". Co-organizer of the art workshop "Arte-FACTY" Project coordinator TRUESTYLE (Carpathian Mountains Festival Offer 2010).

Mariusz „Mors” Brodowski, absolwent edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie. W swoim dorobku artystycznym ma wystawy indywidualne, n.p. „ŻNIWO UMYSŁU” oraz” ŻNIWO UMYSŁU 2”. Współorganizator warsztatów plastycznych: „Arte-FAKTY”. Koordynator projektu TRUESTYLE (malowanie kamienicy przy ul. Batorego 44 w ramach Festiwalu Karpaty Offer 2010).

 

Marcin Fornal completed in 2007 the course "Street-Art". The last three years he has been teaching circus pedagogy. Author and coordinator of the project: “Activities of circus pedagogy as a form of innovative therapy for people with mental disorders.”  In 2011 winner of the “Volunteer of the Year” contest in South-Poland.

Marcin Fornal, ukończył w 2007 r. kurs „Organizacja Czasu Wolnego z Wykorzystaniem Pedagogiki Cyrku”, od trzech lat prowadzi zajęcia z pedagogiki cyrku. Autor i koordynator projektów: ,,Zajęcia z pedagogiki teatralno-kuglarskiej jako forma nowatorskiej terapii osób z zaburzeniami psychicznymi”. W 2011 otrzymał tytuł „Osobowości podkarpacia” za długoletnie działania w sferze wolontariatu.

 

Waclaw Wawrzyniak is 26 years old. He began in 2000 as "Wacek" or "Rastawac" recording tracks of hip-hop. Later he sung in the formation "LyMbAsquad." Throughout he runs a recording studio where many hip-hop bands known throughout the country meet. Recently guest starred on the album "kanabislang".

Wacław Wawrzyniak, ma 26 lat, nagrywa jako "Wacek" lub "Rastawac". W 2000 r. rozpoczął nagrywanie utworów hip-hop.  Tak powstała formacja "L.y.M.b.Asquad".  Przez cały czas prowadzi studio nagrań, w którym nagrywa wiele hip-hopowych zespołów znanych w całej Polsce. Niedawno wystąpił gościnnie na płycie "kanabislang”.

 

Katarzyna Dobosz is Bachelor of arts education at the PWSZ in Nowy Sacz, now a fifth-year student of Russian Philology at the Jagiellonian University in Krakow. The author of the photo exhibition "Save the from oblivion," which was shown in Nowy Sacz (Poland, 2010 and 2012), Kharkov (Ukraine, 2010 and 2012), Olomouc (Czech, 2012) and Budapest (Hungary, 2012). Co-organizer of the workshop graffiti “Ja w przestrzeni publicznej”.

Katarzyna Dobosz, licencjat edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych PWSZ w Nowym Sączu, obecnie studentka V roku filologii rosyjskiej na UJ w Krakowie. Autorka wystawy fotograficznej „Ocalmy od zapomnienia”, która była pokazana w Nowym Sączu (2010, 2012), Charkowie (Ukraina -2010, 2012), Olomoucu (Czechy-2012) i Budapeszcie (Węgry-2012). Współorganizator warsztatów graffiti „Ja w przestrzeni publicznej”.

 

Oleg Kuznetsov Kuzya, member of the team Evra Kings, is dancing since 2005. He works as a teacher since 4 years in the Centre of Aesthetical Education ”INSPIRATION” in Kirovograd, Ukraine. His most important achievements are : Battle Belarus 2012 - 2nd place,  Beat Complete Vol.3 - 2012, 2nd place and Breakidz Crew Battle 2011 2nd place!

Look how he dances!

http://www.youtube.com/watch?v=4-A1xHk-3J8&feature=player_embedded

 

 


"Supported by the OPEN SOCIETY FOUNDATIONS - with contribution of the Arts and Culture Program of Budapest"

„Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego”


Partnerzy i Sponsorzy

ZSS SPLOT Muzeum Historii Polski Patriotyzm Jutra Ministerstwo Edukacji Narodowej Wojewódstwo Małopolskie Pracownia Figaro Nowy Sącz
International Organization for Migration Stiftung EVZ - Erinnerung Veantwortung Zukunft Institut für angewandte Geschichte Geschichtswerkstatt Europa Borussia Olsztyn Kolegium Europy Wschodniej
European Union Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Decade of Roma Inclusion 2005-2015 Studytours to Poland Ministerstwo Spraw Zagranicznych Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Charkowie Polska Pomoc