ul. Hr. Maurycego Zamoyskiego

Nowosądecki kwartet » ul. Hr. Maurycego Zamoyskiego

Ulica Quergasse II powstała przy budowie Starej Kolonii pod koniec XIX wieku. Z jednej strony granicę tej dzielnicy stanowiła Quergasse I (która po przedłużeniu w roku 1908 do ul. Sienkiewicza została nazwana ul. Kolejową), z drugiej strony Quergasse III. Po jej przedłużeniu do ul. Kunegundy do użytku weszła nazwa ul. Zygmuntowska. Między tymi dwoma równoległymi ulicami powstała jeszcze jedna, biegnąca w tym samym kierunku, która pod zaborem austriackim otrzymała nazwę Quergasse II. Po przedłużeniu  Sackgasse I (ob. ul. N. Wiatra) i Sackgasse II (ob. ul. Lubomirskich) do dzisiejszej ul. M. Niedziałkowskiego, ulice otrzymały nowe nazwy i numerację. Quergasse II stała się III przecznicą.

Niemieccy okupanci zażądali w piśmie z 24.09.1940 r., aby tę ulicę przemianować na Alexanderstraße. Powody ku temu nie są nam znane.

Jesteśmy za to pewni, że życie Mariana Buczka zainspirowało włodarzy miasta w okresie PRL-u, aby przemianować ulicę. Marian Buczek był wzorem w Polsce Ludowej. Obok ulic, zakładów i szkół, które nosiły jego imię, wizerunek Buczka pojawił się w roku 1982 nawet na znaczku pocztowym. Marian Buczek urodził się 26 września 1896 r. we wsi Nurzyna. W latach 1915-1917 walczył w Legionach, skąd zdezerterował. W okresie międzywojennym został skazany na karę wieloletniego więzienia za antypaństwową działalność komunistyczną. Odmówił zamienienia kary na wygnanie do ZSSR. Łącznie spędził 16 lat w celi. Został wypuszczony, by mógł walczyć przeciw agresorowi w kampanii wrześniowej. Poległ w nocy z 9 na 10 września 1939 r.

Po upadku komunizmu ulicę nazwano imieniem hrabiego Klemensa Zamoyskiego. Chociaż Książę był jednym z największych właścicieli ziemskich II RP, interesował się przede wszystkim karierą polityczną. Był ambasadorem RP w Paryżu w latach 1919-1924. Od 19 stycznia 1924 przez 7 miesięcy był ministrem spraw zagranicznych. Zmarł w wieku 67 lat 5 maja 1939 r. w Klemensowie.


Partnerzy i Sponsorzy

ZSS SPLOT Muzeum Historii Polski Patriotyzm Jutra Ministerstwo Edukacji Narodowej Wojewódstwo Małopolskie Pracownia Figaro Nowy Sącz
International Organization for Migration Stiftung EVZ - Erinnerung Veantwortung Zukunft Institut für angewandte Geschichte Geschichtswerkstatt Europa Borussia Olsztyn Kolegium Europy Wschodniej
European Union Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Decade of Roma Inclusion 2005-2015 Studytours to Poland Ministerstwo Spraw Zagranicznych Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Charkowie Polska Pomoc