Warstaty w Nowym Sączu (03-12.08.2013)

Klub Młodych Liderów Polonii » Mocniejsza dawka, 2013 » Warstaty w Nowym Sączu (03-12.08.2013)

Śledż tutaj nasze przygody!

Przyjechaliśmy z Rosji, Ukrainy i Mołdawii, aby wziąć udział w warsztatach w Nowym Sączu.

Dzień 0 (03.08, sobota):

- Wieczór: Przyjazd uczestników

- Powitanie przez prezesa Fundacji TOP, mgr Bruno Vastmansa

- 18:00 Kolacja

 

Dzień 1 (04.08, niedziela):

- 07:30 - Śniadanie

- 08:00 – 12:00 - Warsztaty integracyjne (4 godz.)

- 12:00 – 12:30 - Prezentacja programu (0,5 godz.)

- 12:30 – 14:00 - Obiad

- 14:00 – 14:30 - Wspólne ustalenie reguł pracy w grupie (0,5 godz.)

- 14:30 – 17:30 - Interakcyjne techniki komunikacji (3 godz.)

- 17:30 – 18:30 - Kolacja

- 18:30 – 20:30 - Zajęcia wieczorne: Koncert

 

Dzień 2 (05.08, poniedziałek) :

- 08:00 - Śniadanie

- 08:30 – 11:30 - „Twój system nawigacyjny”: kim jesteś w twoim najbliższym otoczeniu (3 godz.)

- 11:30 – 12:30 - Obiad

- 12:30 – 14:30 - „Jak Robinson na wyspie”: twoje miejsce w środowiskiem lokalnym (2 godz.)

- 14:30 – 17:30 - Analiza lokalnych potrzeb (3 godz.)

- 17:30 – 18:30 - Kolacja

- 18:30 – 20:30 - Program wieczorny: udział w pokazie nowoczesnego tańca z uczestnikami projektu Streetbreakers (2 godz.)

 

Dzień 3 (06.08, wtorek) :

- 07:30 - Śniadanie

- 08:00 – 10:00 – Diagnoza potrzeb społeczeństwa lokalnego: uczestnicy nauczą się analizować swoje środowisko i formułować cele, które zachęcają innych do działania (2 godz.)

- 10:00 – 12:00 - Stworzenie zarysu Planu Działań (PD): planowanie, realizowanie i zarządzanie projektem (2 godz.)

- 12:00 – 12.45 – Obiad

- 12:45 – 16:30 - Zwiedzamy ważne miejsca i miasta. Wyjazd do Krynicy ze studentami PWSZ. Krynica Górska jest najbardziej znanym kurortem w Polsce. Zwiedzanie Muzeum NIKIFORA

- 16:30 – 18:30 - Ćwiczenia językowe z użyciem metod aktywnych. Język nowoczesnych filmów polskich na bazie filmu „Mój Nikifor” Krzysztofa Krauze (2 godz.)

- 18:30 – 19:00 - Kolacja

- 19:00 – 21:00 - Ćwiczenia językowe z użyciem metod aktywnych. Język nowoczesnych filmów polskich na bazie filmu „Mój Nikifor” Krzysztofa Krauze (2 godz.)

 

Dzień 4 (07.08, środa):

- 07:00 - Śniadanie

- 08:00 – 22:00 - Całodzienny wyjazd do Krakowa:

- Zwiedzanie Wawelu, Rynku i Starego Miasta, Kazimierza,

- Spotkanie z Andrzejem Warzechą (poeta, dziennikarz)

- Kolacja w restauracji „Pod Wielką Solą”

 

Dzień 5 (08.08, czwartek):

- 07:30 - Śniadanie

- 08:00 – 12:00 - Ćwiczenia językowe z użyciem metod aktywnych: nowoczesna literatura polska: fantastyka, poezja i reportaż (J. Piekara, A. Sapkowski, W. Szymborska, A. Stasiuk) (4 godz.)

- 12:00 - Obiad

- 13:00  – Wyjazd w góry (Beskidy i Tatry): Czorsztyn, Dębno (historyczny kościół drewniany), Wąwóz Homole

- 18:30 - Kolacja

Dzień 6 (09.08, piątek):

- 07:30 - Śniadanie

- 08:00 – 10:00 – Plan działań (2 godz.): rola mentora w sytuacjach kryzysowych

- 10:00 – 12:00 –Jak radzić sobie z różnicami interesów, potrzeb, opinii? Elementy negocjacji (2 godz.)

- 12:00 – 13:00 - Obiad

- 13:00 – 17:00 - Ćwiczenia językowe z użyciem metod aktywnych. Obrzędy i zwyczaje polskie, elementy tańca regionalnego. Ćwiczenia się odbywają w Skansenie i Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu.

- 17:00 – 20:00 Program popołudniowy: udział w warsztatach cyrkowych prowadzony przez młodych polskich artystów

- 20:00 –20:30 - Kolacja

- 20:30 - 21:30 - udział w warsztatach cyrkowych prowadzony przez młodych polskich artystów

- 22:00 – Program wieczorny: Fire Dance, Zespół Marcina Fornala

 

Dzień 7 (10.08, sobota):

- 07:00 - Śniadanie

- 08:00 – Całodzienny wyjazd do Zakopane, Morskie Oko (spacer pięknym malowniczym szlakiem)

- 18:00 – Kolacja

 

Dzień 8 (11.08, niedziela):

- 07:30 – Śniadanie

- 08:30 – Wieliczka, zwiedzanie Kopalnia Soli „Wieliczka” (godz.10.55)

- 14:00 - 17:00 - Konsultacje indywidualne dot. Planu działań (3 godz.)

- 17:00 - 20:00 – Dziennik umiejętności. W naszym projekcie duży nacisk położymy na problem właściwiej oceny zmian, jakie zachodziły u uczestników. Wykorzystamy do tego celu Dzienniki umiejętności, które stworzymy oddzielnie dla każdego z uczestników. Dziennik umiejętności to dziennik, w którym każdy z właścicieli po zakończeniu każdego z małych działań (zarówno organizacyjnych, jak i właściwych), będzie wpisywał umiejętności, jakie rozwinął/wykorzystał podczas realizacji danego działanie. (2 godz.).

- 20:00 – Kolacja

 

Dzień 9 (12.08, poniedziałek):

- 07:00 Śniadanie

- Ewaluacja warsztatów

- Rozdanie świadectw uczestnictwa

- Wyjazd uczestników

 

 


Partnerzy i Sponsorzy

ZSS SPLOT Muzeum Historii Polski Patriotyzm Jutra Ministerstwo Edukacji Narodowej Wojewódstwo Małopolskie Pracownia Figaro Nowy Sącz
International Organization for Migration Stiftung EVZ - Erinnerung Veantwortung Zukunft Institut für angewandte Geschichte Geschichtswerkstatt Europa Borussia Olsztyn Kolegium Europy Wschodniej
European Union Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Decade of Roma Inclusion 2005-2015 Studytours to Poland Ministerstwo Spraw Zagranicznych Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Charkowie Polska Pomoc