fundacjatop.pl

Czym jest Międzynarodowy Dzień Tolerancji?

Czym jest Międzynarodowy Dzień Tolerancji?

19.11.2020, 11:57

Od praktycznie 25 lat, 16 listopada podniośle celebrowany jest Międzynarodowy Dzień Tolerancji, który został wyznaczony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z inicjatywy UNESCO. Ta data, ma co roku podkreślać, że z brakiem akceptacji każdego dnia spotyka się sporo osób. Prośba do licznych instytucji publicznych, naukowców oraz rządów tego rodzaju jest natchnieniem do tego, by znaleźli rozwiązanie tego ogromnego problemu. Edukowanie, ale również prowadzenie wielu paneli dyskusyjnych ma na celu promowanie tolerancji oraz brak poniżania osób dyskryminowanych, co zdaniem organizacji UNESCO jest korzystną metodą przeciwdziałania wszelkim pogardliwym zachowaniom w tym zakresie.

Systematycznie powstające zjawiska terroru, nacjonalizmu, homofobii, antysemityzmu i wszelkich nietolerancji, były jednym z powodów stworzenia tejże inicjatywy. Stwierdzono jednak, że to właśnie te mniejszości spotykają się z przejawiającą się marginalizacją, dyskryminacją oraz pewnym wykluczeniem przez rówieśników. Przejawy braku aceptacji potrafią być niezwykle niebezpieczne dla osób dyskryminowanych, stąd też obchodzenie Międzynarodowego Dnia Tolerancji ma wspominać o różnych aktach ataków, a także pomóc w odnalezieniu głównych przyczyn uformowania się nietolerancji. Takie przedsięwzięcia mogą być potrzebne do tego, aby zrozumieć, czym tak naprawdę jest respektowanie cudzych praw i cudzej własności, ale również objaśnić, czym jest uznanie i zaakceptowanie różnic indywidualnych. Równie dobrze ma kształcić, uczyć umiejętności słuchania, rozumienia innych ludzi, a także dostrzegania różnorodności względem kultur.

Jak obchodzono w naszym kraju Międzynarodowy Dzień Tolerancji?

Generalny apel wygłosili prezydenci, jak i burmistrzowie polskich miast, w którym to proszą o zapobieganie werbalnej oraz fizycznej przemocy wynikającej z rasizmu oraz homofobii, ale i też przedstawiają silne oparcie dla tych osób. Pod zgodnym apelem podpisał się przede wszystkim prezydent Warszawy, Gdańska, Poznania, Lublina oraz Katowic. Solidarność dnia 16 listopada będzie ukazywana przez wywieszanie tęczowych flag oraz podświetlenie budynków, jak ogłosił prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Przede wszystkim w tęczowych barwach został oświetlony most Śląsko-Dąbrowski oraz Pałac Kultury i Nauki.

Brak komentarzy

Zostaw komentarz

Wyślij